Florendo Llameg,
B.A., LL.B.

Abogado sa Toronto

Nakamit ni Florendo, isang abogado sa Toronto, ang kanyang B.A. noong 1983 at ang kanyang LL.B. noong 1988, parehong mula sa Pamantasan ng Pilipinas, at natanggap siya sa Philippine Bar noong 1989. Si Florendo ay nagtrabaho bilang abogado sa Pilipinas mula 1989 hanggang 2001 sa law office at pati na rin sa kompanya. Ang kanyang linya ng kasanayan ay nakatutok sa pang-kompanya at komersyal na transaksyon na may tuon sa mga mergers at acquisitions, malakihang komersyal na mga pautang na may kaukulang seguridad na kung saan siya ay nagsilbing abogado para mga kompanyang nagpapautang.

Mula 2001 hanggang 2002, nagtrabaho si Florendo sa isang pribadong kompanya sa Ontario sa sektor ng serbisyo sa pananalapi. Ang kanyang mga responsibilidad ay kinabibilangan ng pangangasiwa ng mga pang-seguridad na dokumento sa mga transaksyon ng pagpapahiram. Nagtrabaho siya sa corporate law department ng Devry Smith Frank LLP noong 2003. Siya ay tinanggap sa New York State Bar noong 2004 at sa Ontario Bar noong Enero 2007.

Si Florendo ay may karanasan sa karamihan ng mga aspeto ng batas pang-personal at batas pang-negosyo. Ang linya ng kanyang kasayanan ay patuloy na nakatuon sa pang-kompaya at komersyal na transaksyon, kabilang ang pagbili ng mga negosyo, usaping pinansyal, kasunduan ng mga shareholders at magkakasosyo, refinancing at reorganizations at planadong transaksyon ukol sa buwis. Patuloy siyang nagsisilbi para sa mga nagpapahiram at humihiram ng pondo na may kaugnayan sa mga transaksyong pagpapahiram na may kaukulang seguridad, kabilang ang Small Business Loans. Siya rin ay gumaganap na abogado para sa mga usaping ari-arian, pagbili, pagbenta at pag-sanla, at mayroong isang aktibong kasanayan sa imigrasyon.

Siya ay isang kaanib ng Law Society of Upper Canada, Canadian Bar Association, New York State Bar Association at Integrated Bar of the Philippines. Si Florendo ay kaanib din ng Philippine Chamber of Commerce, Toronto.

Para sa karagdagang impormasyon sa mga bagay ukol sa batas, maaaring tawagan ang Abogado sa Toronto na si Florendo Llamef sa numerong (416) 446-5828.