Ons verwelkom U by DSF

Devry, Smith en Frank LLP is die vertroude adviseur en verteenwoordiger van individue korporasies en klein besighede sedert 1964. Hierdie lang termyn verhoudings is die hoeksteen waarop die firma gebou is.

Die firma het aansienlik gegroei oor die laaste jare en bestaan op die oomblik uit a groep van prokureurs, leerling prokureurs en ondersteunings staf.

Ons is kenners in persone en kommersiele reg wat die volgende insluit:

 • Persoonlike beseering
 • Arbeidsreg
 • Eindomsreg
 • Siviele litigasie
 • Boedels en testamente
 • Belasting reg
 • Familiereg
 • Criminelereg
 • Korporatiewe reg
 • Komersiele krediet transaksies
 • Insolvensie reg en invordering
 • Kommersiele litigasie
 • Kommersiele eiendomme
 • Patentereg

Ons is trots op die feit dat ons n profesionele, bekostigbare en client georienteerde regs diens aanbied. Ons werk as n span kenners ten einde die beste regs resultaat te bereik.

Verder bied ons n uitstande werks mileu, wat vir die praktiseer van regte asook die ontwikkeling van ons staf noodsaaklik is. Ons sukses is grootliks gebaseer op ons talentvolle staf en hulle lang termyn diens by ons firma.

Ons kantore is gelee in noord-oos Toronto en is maklik bereikbaar deur motor voertuig of publieke vervoer.